Pagename

Anita Care erbjuder service med omsorg i form av hemtjänst med höga krav och respekt.

Vi planerar alltid insatserna tillsammans med dig utifrån dina behov och önskemål. Vi arbetar med respekt för den personliga integriteten och rätt till självbestämmande. Vi agerar som gäst i ditt hem. 

1. Hemtjänst 

Delaktighet, kontinuitet, trygghet, respekt och integritet är viktiga ledord för oss. Det är viktigt för oss på Anita Care är att du ska kunna leva ett värdigt och meningsfullt liv, känna dig trygg, respekterad och delaktig i kontakterna med våra medarbetare och att du känner att ditt behov av integritet och dina önskemål blir respekterade. Det är dina behov och önskemål som utgör grunden vid planering av våra insatser samt hur och när dessa ska utföras. Det är du som bestämmer hur beviljade insatser ska utföras inom ramen för uppdraget. Du väljer alltid själv om du vill att någon anhörig eller vän ska delta i den gemensamma planeringen som sedan skriftligt dokumenteras i en genomförandeplan.

Som vår kund ska du inte behöva möta nya ansikten varje dag. Vi strävar hela tiden efter att du med hänsyn till insatsernas omfattning ska få hjälp av så få olika personer som möjligt.

Social samvaro

Att ha möjligheter att delta i social samvaro med andra ser vi på Anita Care som en viktig del i ett värdigt och meningsfullt liv. Att kunna få sällskap ut på promenad eller vid en fika, att få möjlighet att delta i olika typer av aktiviteter och att träffa andra är något vi vill kunna erbjuda dig som vill. För att kunna erbjuda olika typer av sociala aktiviteter samarbetar vi med olika frivilligorganisationer som exempelvis olika kyrkor och Röda korset. 

Några exempel på vad du kan få hjälp med

Förutom den medicinska hjälpen kan insatserna bestå av.

Inköp

Du får hjälp med insköp i din närmaste affär. Vill du inte eller kan du inte följa med tar vi med oss en inköpslista och handlar för dig. Flera affärer erbjuder hemsändning och du kan då få hjälp med att skriva inköpslista och plocka upp varor.

Ledsagning

Om du inte på egen hand kan ta dig till läkarbesök eller en fritids- eller kulturaktivitet kan du få hjälp att ta dig till och från aktiviteten.  

Måltidshjälp

Har du svårt att själv tillaga din mat hjälper vi dig med det. Det handlar om att tillhandahålla stöd och hjälp med att tillreda och/eller inta måltider.

Personlig omvårdnad
Som innebär att vi hjälper till att tillgodose dina grundläggande behov som hjälp med, på- och avklädning, hjälp vid toalettbesök och personlig hygien, toalettbesök, dusch/bad med mera.

Städning

Städning omfattar i första hand dammsugning, golvtorkning och dammtorkning och anpassas till dina behov. Under året kan det ingå moment som till exempel avfrostning av frys, ugnsrengöring och torkning av köksluckor. Hemtjänsten utför inte tjänster som storstädning, fönsterputsning och mangling. Vi erbjuder dessa tjänster mot betalning. Se tjänsten Hushållsnära tjänster. 

Tillsyn

Tillsyn sker genom besök. Insatsen beviljas när den enskilde har stor fallrisk, är sjuk eller mycket orolig.

Tvätt

Vi hjälper dig att boka tvättid, lägga i tvätt i tvättmaskinen, hänga upp samt vika tvätt.

2. Hushållsnära Tjänster 

Vi på Anita Care erbjuder utöver hemtjänst, som kommunen beviljar, olika typer av hushållsnära tjänster. Exempel på tjänster som vi kan erbjuda är städning, tvätt, strykning, fönsterputs, ledsagning, inköp och matlagning. Vi kan även hjälpa till med storstädning och flyttstädning.

Du väljer själv vad du vill ha hjälp med, hur ofta du vill ha hjälp, allt ifrån ett enstaka tillfälle till regelbundna insatser. Tjänsterna utformas helt utifrån dina önskemål och behov. Kontakta oss för ett fritt hembesök så går vi gemensamt igenom hur vi kan hjälpa dig.

Halva priset med rutavdrag

Som privatperson kan du i allmänhet utnyttja RUT-avdrag när du köper hushållsnära tjänster av oss. Det innebär att vi drar av 50 procent på arbetskostnaden direkt på din faktura. Vi sköter kontakten med Skatteverket och du slipper ligga ute med pengarna.

Vårt grundpris för hushållsnära tjänster är 150 kr per timme efter rutavdrag (300 kr före avdrag) för dig som bor i anslutning till kollektivtrafik. Saknas tillgång till kollektivtrafik på de tider du vill ha hjälp tillkommer en bilkostnad på 10 kronor per kilometer räknat från närmaste tätorts centrum. Bilkostnaden omfattas tyvärr inte av RUT-avdraget. Vill du ha hjälp med tjänster som inte omfattas av RUT-avdrag är kostnaden 300 kronor i timmen för denna typ av tjänster.

Berätta vad du vill ha hjälp med, hur ofta och vilka dagar och tider som skulle passa dig så kan vi lämna ett kostnadsförslag. När vi är överens skriver vi sedan tillsammans ett avtal.

Minimibeställning är 2 timmar per tillfälle för tjänster som inte levereras i samband med annan hemtjänstinsats.

3. Avlösning 

Syftet med avlösning är att du som anhörig ska få möjlighet att bland annat koppla av, samla krafter, delta i olika aktiviteter och ha tid för dig själv.

Du ansöker om Avlösning hos kommunens/stadsdelsförvaltningens handläggare. Du kan bli beviljad upp till 16 timmar/månad utan extra kostnad.

Med avlösarservice avses avlösning i det egna hemmet, det vill säga att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. Hjälpen utformas individuellt, du och dina anhöriga är högst delaktiga i hur hjälpen ska utformas och du får stöd och hjälp med dina dagliga personliga behov, till exempel med på- och avklädning, hygien och för­flyttning.

4. Ledsagning 

Anita Cares ledsagningsservice stödjer dig att leva ett så aktivt och innehållsrikt liv som möjligt. Vi följer med på kultur- och sportaktiviteter eller hjälper till vid besök hos vänner och anhöriga. Alltid med fokus på dina personliga behov, krav och önskemål på ledsagningen.