Pagename

Våra mål

Vi på Anita Care har som mål att du som vår kund skakunna leva ett värdigt och meningsfullt liv. Du ska känna dig trygg, respekterad och delaktig vid kontakterna med oss och våra medarbetare och att du ska uppleva att ditt behov av integritet blir respekterat och att dina behov och önskemål blir väl tillgodosedda av våra medarbetare.

Som vår kund ska du med hänsyn till insatsernas omfattning få möta så få olika av våra medarbetare som möjligt. Du ska också omgående informeras om personalförändringar och om eventuella förseningar i förhållande till överenskomna tider.

Det är dina behov och önskemål som utgör grunden vid planering av våra insatser samt hur och när dessa ska utföras. Genomförandeplanen ska regelbundet följas upp av den som är din kontaktperson hos oss. Planen ändras när dina behov och önskemål förändras.

Vi ser möjligheter till social samvaro som en viktig del av ett meningsfullt liv. Av detta skäl vill vi aktivt bidra till att du som själv vill får möjligheter att träffa andra och kan delta i olika aktiviteter.

Kunder med annat modersmål än svenska ska ha möjlighet att kunna använda även det egna modersmålet vid kontakten med våra medarbetare och ges möjlighet att hålla den egna kulturen inklusive matvanor och traditioner vid liv.