Pagename

Vår vision

Alla ska ha rätt att åldras med värdighet och kunna leva ett meningsfullt liv. Hög kvalitet, delaktighet, kontinuitet, trygghet, respekt och integritet ska prägla relationen till våra kunder. Nöjda kunder och nöjda medarbetare liksom hög tillgänglighet, hög personalkontinuitet och låg personalomsättning är viktiga delar av vår vision.