Pagename

Flerspråkig personal med kunskap om olika kulturer

All vår personal talar svenska. De flesta av våra medarbetare behärskar dessutom ytterligare minst ett språk. Vi tycker att det är viktigt att du som har ett annat modersmål än svenska, ska kunna få använda ditt modersmål när du får besök av vår hemtjänstpersonal eller får hjälp med hushållsnära tjänster. Idag har vi medarbetare som förutom svenska talar något av språken engelska, persiska, ryska, somaliska, kurdiska, turkiska och arabiska.

För att öka tryggheten för dig arbetar alla våra medarbetare i tröjor med Anita Cares logotyp. De har också alltid med sig ett ID-kort med foto. Innan anställning tar vi alltid referenser och begär utdrag ur polisens belastningsregister. All våra anställda har tystnadsplikt och utbildning i städning av hem.

Alla medarbetare omfattas av kollektivavtal och har avtalsenliga löner.

Vårt kvalitetsarbete

Vi jobbar ständigt med att förbättra kvaliteten inom vår verksamhet genom olika former av uppföljningar och utvärderingar. Vi gör årliga riskanalyser och använder oss av såväl intervjuer som enkäter för att kontinuerligt kunna förbättra oss och vår verksamhet. Att dokumentera avvikelser och systematiskt ta vara på de synpunkter som kommer till oss från kunder och deras anhöriga är ett viktigt led i detta arbete.

Kontaktmanskap

Du får en egen kontaktperson, den personal som du mest kommer att träffa, och som kan hjälpa Dig på olika sätt. Kontaktpersonen är någon som du, din närstående, sjukvårdpersonal eller andra aktörer kan vända sig till i frågor som berör dig. Kontaktpersonerna ansvarar bla för upprättande av genomförandeplan tillsammans med dig och informera andra i arbetsgruppen om händelser av vikt, avvikelser och andra förändringar dokumenteras.

Tystnadsplikt

Alla våra anställda har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får tala med någon utomstående om dig. De får inte ens tala om att du får hjälp av oss. De får heller inte lämna uppgifter om dig till någon annan myndighet utan ditt samtycke.