Pagename

Ledsagning 

Anita Cares ledsagningsservice stödjer dig att leva ett så aktivt och innehållsrikt liv som möjligt. Vi följer med på kultur- och sportaktiviteter eller hjälper till vid besök hos vänner och anhöriga. Alltid med fokus på dina personliga behov, krav och önskemål på ledsagningen.