Pagename

Välkommen att växa tillsammans med oss.

Vi är idag ett litet familjeägt hemtjänstföretag. Vi bedriver hemtjänst i Täby, Vallentuna, Solna och Stockholm. Förutom hemtjänst som är beviljad av biståndshandläggare erbjuder vi även RUT-avdragsgilla hushållsnära tjänster som städ, tvätt och fönsterputs.

Att arbeta med människor i behov av vård och omsorg är ett av de viktigaste arbeten som finns. Det handlar om att förstå och respektera den enskildes behov, önskemål och integritet och kunna omsätta det till individuellt anpassad omsorg och service.

Att våra medarbetare har kompetens för de arbetsuppgifter de ska utföra är viktigt för oss men det är av ändå större betydelse att du är rätt person för jobbet. Här handlar det om lyhördhet, engagemang, intresse, initiativförmåga, respekt, ödmjukhet, gott humör och ett vänligt bemötande både i förhållande till våra uppdragsgivare och till arbetskamraterna.

Vi satsar på internutbildning för vår personal i bl.a: person-centrerad omsorg, etik och moral, bemötande och omhändertagande säväl som baskunskaper inom gerontologi (lärandet om det friska åldrandet), baskunskaper inom demens, diabetes, läkedelshantering, hygien, lagar och förordningar samt andra viktig kunskap som krävs för att genomföra en för individen säker omsorg i  det egna hemmet.

Medarbetarnas engagemang och delaktighet är viktigt för oss

Vi tror att medarbetare som känner engagemang och delaktighet är mer motiverade att göra ett bra arbete och därmed bidra till en hög kvalitet i vården och omsorgen.

Som arbetsgivare vill vi erbjuda dig båda goda möjligheter till kompetensutveckling och möjligheter till delaktighet i utvecklingen av verksamhetens innehåll och utförande. Vi vill ta till vara på varje medarbetares kunskaper, idéer och synpunkter för att utvecklas och bli ännu bättre.

Många av våra kunder är födda utomlands och har ett annat modersmål än svenska. Att du behärskar ett eller flera språk än svenska ser vi därför som en särskild merit.

Alla våra medarbetare omfattas av kollektivavtal och har avtalsenliga löner. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

För att öka tryggheten för våra uppdragsgivare arbetar alla våra medarbetare i tröjor med Anita Cares logotyp. Alla ska också alltid ha med sig ett ID-kort med foto. Alla anställda har tystnadsplikt. Innan anställning tar vi alltid referenser och begär utdrag ur polisens belastningsregister.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att arbeta hos oss så fyll i nedanstående intresseanmälan så tar vi kontakt med dig eller ring på telefon 08-758 44 44. Vi träffas säkrast måndag till fredag mellan kl. 09.00 och 18.00.

Undersköterska

Tillämpa: 30-09-2015

Vårdbiträde

Tillämpa: 30-09-2015