Pagename

Hemtjänst

Delaktighet, kontinuitet, trygghet, respekt och integritet är viktiga ledord för oss. Det är viktigt för oss på Anita Care är att du ska kunna leva ett värdigt och meningsfullt liv, känna dig trygg, respekterad och delaktig i kontakterna med våra medarbetare och att du känner att ditt behov av integritet och dina önskemål blir respekterade. Det är dina behov och önskemål som utgör grunden vid planering av våra insatser samt hur och när dessa ska utföras. Det är du som bestämmer hur beviljade insatser ska utföras inom ramen för uppdraget. Du väljer alltid själv om du vill att någon anhörig eller vän ska delta i den gemensamma planeringen som sedan skriftligt dokumenteras i en genomförandeplan.

Som vår kund ska du inte behöva möta nya ansikten varje dag. Vi strävar hela tiden efter att du med hänsyn till insatsernas omfattning ska få hjälp av så få olika personer som möjligt.

Social samvaro

Att ha möjligheter att delta i social samvaro med andra ser vi på Anita Care som en viktig del i ett värdigt och meningsfullt liv. Att kunna få sällskap ut på promenad eller vid en fika, att få möjlighet att delta i olika typer av aktiviteter och att träffa andra är något vi vill kunna erbjuda dig som vill. För att kunna erbjuda olika typer av sociala aktiviteter samarbetar vi med olika frivilligorganisationer som exempelvis olika kyrkor och Röda korset. 

Några exempel på vad du kan få hjälp med

Förutom den medicinska hjälpen kan insatserna bestå av.

Inköp

Du får hjälp med insköp i din närmaste affär. Vill du inte eller kan du inte följa med tar vi med oss en inköpslista och handlar för dig. Flera affärer erbjuder hemsändning och du kan då få hjälp med att skriva inköpslista och plocka upp varor.

Ledsagning

Om du inte på egen hand kan ta dig till läkarbesök eller en fritids- eller kulturaktivitet kan du få hjälp att ta dig till och från aktiviteten.  

Måltidshjälp

Har du svårt att själv tillaga din mat hjälper vi dig med det. Det handlar om att tillhandahålla stöd och hjälp med att tillreda och/eller inta måltider.

Personlig omvårdnad

Som innebär att vi hjälper till att tillgodose dina grundläggande behov som hjälp med, på- och avklädning, hjälp vid toalettbesök och personlig hygien, toalettbesök, dusch/bad med mera.

Städning

Städning omfattar i första hand dammsugning, golvtorkning och dammtorkning och anpassas till dina behov. Under året kan det ingå moment som till exempel avfrostning av frys, ugnsrengöring och torkning av köksluckor. Hemtjänsten utför inte tjänster som storstädning, fönsterputsning och mangling. Vi erbjuder dessa tjänster mot betalning. Se tjänsten Hushållsnära tjänster. 

Tillsyn

Tillsyn sker genom besök. Insatsen beviljas när den enskilde har stor fallrisk, är sjuk eller mycket orolig.

Tvätt

Vi hjälper dig att boka tvättid, lägga i tvätt i tvättmaskinen, hänga upp samt vika tvätt.