Pagename

Corona-information

Coronaviruset – viktig information om vår hemtjänst

Anita Care följer noga rekommendationer och riktlinjer från ansvariga myndigheter. 

Våra rutiner och beredskap

  • Vi har en handlingsplan med riskbedömningar och åtgärdsplaner som vi uppdaterar och anpassar till myndigheternas rekommendationer och riktlinjer.

  • Vi har skyddsutrustning som kan användas.

  • Dagligen rapporterar vi inventering av skyddsmaterial och eventuella smittade bland personal eller kunder till kommunerna vi verkar i.

  • Medarbetare testas för feber och andra sjukdomssymtom inför varje arbetspass.

  • Medarbetare stannar hemma vid minsta tecken på sjukdomssymptom

  • Vi följer basala hygienrutiner i kontakt med kunder

  • Vid ev. sjukdom bland personalen eller bland kunder har vi en handlingsplan med bl a isolering (kohortvård).

  • Vi har en hög personalkontinuitet vilket minskar risker för smittan. 

Information kring eventuell smitta

Vid en konstaterad smitta kommer vi att informera kommunen, kunden och dennes anhöriga. Vi följer lagstiftning gällande sekretess och kommer inte röja uppgifter om vem som är smittad oavsett om det rör våra kunder eller våra medarbetare. 

Om en kund blir sjuk har vi tydliga rutiner för hur samtliga medarbetare ska agera och vi går regelbundet igenom dessa tillsammans i verksamheten. Vi samverkar också med sjukvården som kan bistå med information och vägledning.

Kontakter

Har du som kund varit i kontakt med någon, eller själv har symtom av coronavirus ber vi dig att omgående kontakta oss på hemtjänsten, samt kontakta sjukvårdsupplysningen för coronavirus på nummer 113 13.

Vi vill fortsatt uppmana anhöriga att vara mycket försiktiga med besök så att vi inte smittar de äldre.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor. Kontaktuppgifter hittar du här på hemsidan/kontakter eller i din kundpärm.

Generella råd

Om du insjuknar ska du kontakta 1177 Vårdguiden (ring 1177) för vägledning och hänvisning till vård. Ring 112 om du behöver akut medicinsk vård. Åk inte in till någon akutmottagning eller Närakut och/eller drop in-mottagningar på vårdcentraler utan att först haft telefonkontakt.

Läs mer om coronaviruset på 1177>> 

För allmänna frågor gällande Corona kontakta (ring) 113 13.