Pagename

Avlösning 

Syftet med avlösning är att du som anhörig ska få möjlighet att bland annat koppla av, samla krafter, delta i olika aktiviteter och ha tid för dig själv.

Du ansöker om Avlösning hos kommunens/stadsdelsförvaltningens handläggare. Du kan bli beviljad upp till 16 timmar/månad utan extra kostnad.

Med avlösarservice avses avlösning i det egna hemmet, det vill säga att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. Hjälpen utformas individuellt, du och dina anhöriga är högst delaktiga i hur hjälpen ska utformas och du får stöd och hjälp med dina dagliga personliga behov, till exempel med på- och avklädning, hygien och för­flyttning.