Pagename

Välkommen till Anita Care!

Vi erbjuder hemtjänst, ledsagning, avlösning, och hushållsnära tjänster.

Vi är idag ett litet men snabbt växande företag. Idag har vi framför allt våra uppdragsgivare i Täby, Vallentuna och Stockholm. Vårt huvudkontor ligger i Täby.

Förutom biståndsbedömda insatser i form av hemtjänst erbjuder vi även olika typer av hushållsnära tjänster som ( städning, avlösning, ledsagning, etc. ) inom Storstockholmsområdet. Hög kvalitet, din trygghet och delaktighet, ditt välbefinnande liksom din värdighet och integritet är några viktiga ledord för alla våra medarbetare.

Våra kunder är främst äldre personer som vill bo kvar hemma men som på grund av ålder eller sjukdom behöver hjälp för att det ska vara möjligt att göra detta. Många av våra kunder är födda utomlands och har ett annat modersmål än svenska. Vi tycker det är viktigt att våra kunder kan använda antingen svenska eller det egna modersmålet i sina kontakter med oss och våra medarbetare. Vi vill också kunna anpassa våra tjänster både till svensk kultur liksom till andra länders kulturer och traditioner.

Som kund hos oss ska du alltid kunna känna dig trygg och får alltid vara delaktig i att utforma den hjälp och det stöd som du behöver. Vi vill alltid så långt det är möjligt försöka tillgodose dina individuella behov och önskemål.

Genom Lagen om valfrihet har du möjlighet att själv kunna välja utförare av de tjänster som kommunen beviljat dig. Vi hoppas naturligtvis att du vill välja oss på Anita Care.

Kontakta oss på tel: 08-758 4444 och boka ett hembesök så kommer vi till dig och presenterar oss och vår verksamhet. 

Lagen om valfrihet

Januari 2009 infördes en ny lag Lagen om valfrihet, förkortad LOV. Lagen innebär att Du har möjlighet att välja ett hemtjänstföretag som ska utföra hjälp i hemmet för Dig. Anita Care är ett av kommunen godkänt företag som du kan välja.

Enkelt att byta hemtjänstföretag/utförare

Om du inte är nöjd med den som idag utför din hemtjänst är det alltid lätt att byta. Du kontaktar bara din kommun och meddelar att du vill byta hemtjänstföretag och till vilken utförare du vill byta. Du ska då få ett nytt beslut från din biståndsbedömare inom några dagar. Du behöver inte lämna något skäl till varför du vill byta hemtjänstföretag om du inte själv vill. Du ska heller inte känna att du är till besvär om du vill byta utförare. Välkommen att höra av dig om det är något du funderar över.